Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får beställning på civilt marintrafiksystem i Hongkong

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått en order av regeringen i Hong Kong Special Administrative Region att fullständigt förnya det befintliga Hong Kong Vessel Traffic Services System. Ordervärdet uppgår till 360 MSEK (400 miljoner HKD).

Hongkongs Vessel Traffic Services System tillåter sjöfartsmyndigheten att övervaka komplexa fartygsrörelser i realtid och att tillhandahålla sjötrafiktjänster i Hongkongs farvatten.

– Det här kontraktet understryker det förtroende som vår kund har för vårt trafikledningssystem och vår förmåga att genomföra ett så här komplext projekt, säger Gunilla Fransson, chef för Saabs affärsområde Security and Defence Solutions. Genom att använda den senaste sensortekniken, avancerade system för multisensordatafusion och presentationsteknik kommer att göra det här projektet till en framgång.

Vattnet utanför Hongkong är hårt trafikerat och utgör en utmanande miljö med en komplicerad mix av sjötrafik. Supercontainerfartyg interagerar med andra typer av fartyg, samtidigt som de navigerar inom ett begränsat utrymme i de större farlederna. Dessutom måste fartygen interagera med tät lokaltrafik såsom höghastighetsfärjor och fiskefartyg. För att öka sjösäkerheten måste trafiken spåras och övervakas i realtid inom Hongkongs territorialvatten, samtidigt som hundratals öar utspridda i området bidrar till utmaningen att ge en tydlig operativ överblick.

Detta kontrakt är ytterligare en viktig milstolpe för Saabs närvaro i Asien och Stillahavsområdet samt Saabs civila trafikledningsverksamhet, och kommer att levereras under 2015 och 2016. Projektet är det senaste i en lång rad liknande projekt runt om i världen under de senaste 20 åren, bland annat Hongkong Marine Departments nuvarande system som Saabs dotterbolag HITT Traffic levererade under 2002. Andra projekt omfattar system för hamnarna i Rotterdam, Taizhou, och Wenzhou samt storskaliga civila övervakningssystem som täcker Indiens kuster samt floder i Kina.

Utveckling och produktion kommer att ske i Apeldoorn (Nederländerna), Hongkong och Linköping.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/Twitter
www.saabgroup.com/YouTube

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknik för att möta kundernas förändrade behov.

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 oktober 2014 klockan 05.00.