Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får beställning på design och integration av sjukvårdskapacitet till norskt stödfartyg

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått beställning från DSME, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd. och kommer att designa och integrera sjukvårdskapacitet på fartyget.

Norska marinen har beställt ett stödfartyg från det sydkoreanska varvet DSME, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd. Stödfartyget ska tillhandahålla drivmedel, förnödenheter och sjukvård till norska marinen. Saab har fått beställningen från DSME och kommer att designa och integrera sjukvårdskapacitet på ett norskt stödfartyg.

Det norska stödfartyget är en så kallad LSV, Logistic Support Vessel, i storleken av en tanker, cirka 180 meter lång och 26 meter bred. Stödfartyget ska stötta den norska marinens flotta globalt med exempelvis förnödenheter i form av mat, extra drivmedel, helikopter för ex. MEDEVAC (Medical Evacuation) samt även ha sjukvårdskapacitet ombord.

Sjukvårdskapaciteten som Saabs affärsområde Support and Services kommer att designa, integrera och verifiera på fartyget under 2016 innehåller bland annat operationssal, intensivvårdsavdelning, rum för isolering, vårdavdelning samt rehabvård.

- Den här beställningen bekräftar vår förmåga att designa och integrera sjukvårdskapacitet oavsett plattform. Vi levererar och integrerar mycket avancerad medicinsk utrustning såsom exempelvis CT-scanner och röntgenutrustning, säger Axel Cavalli-Björkman, chef för affärsenhet Land inom Saabs affärsområde Support and Services.

Fartyget ska i första hand stödja den norska marinen men fartyget har även kapacitet att stötta vid humanitära katastrofer när infrastrukturen är förstörd.

Genom denna beställningen utökar Saab sitt åtagande gentemot DSME och Norges marinförsvar ytterligare. I mars 2014 tecknade Saab och DSME ett kontrakt om att leverera ett integrerat sambandssystem (Integrated Naval Communication System) till samma slags fartyg.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/Twitter
www.saabgroup.com/YouTube

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.