Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får beställning på sensorsystem till ubåtar av typ A26 samt Gotland-klass

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har av Försvarets Materielverk (FMV) fått en order på sensorsystem till två ubåtar av typ A26 och två av Gotland-klass. Beställningen uppgår till ett värde av MSEK 420 och ska levereras till FMV som en del i den avsiktsförklaring angående svenska försvarets undervattensförmåga som presenterades den 9 juni 2014 och som omfattar perioden 2015-2024. Saab har inte mottagit order för produktion av ubåtar typ A26 respektive modifiering av Gotland-klass ubåtar.

Sensorsystemen på en ubåt används för att detektera hot, identifiera andra ubåtar och ytfartyg samt vara stöd för navigering i undervattensläge. Sensorsystemen som avses kommer att levereras av underleverantörer till Saab och de har lång leveranstid. Därför beställs de nu som en nödvändig åtgärd för att FMV ska kunna gå vidare med planerna på att utveckla nästa generations ubåt, A26.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/Twitter

www.saabgroup.com/YouTube

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.