Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får beställning på underhållsverksamhet för Gripen

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått beställningar från Försvarets materielverk (FMV) på underhåll, tekniskt systemstöd och reservmaterial till Gripen för den svenska försvarsmakten för år 2015. Beställningarnas totala värde uppgår till cirka MSEK 385.  

Beställningarna gäller avrop av tidigare kontrakterade optioner för tjänster 2015 och avser tekniskt systemstöd till Försvarsmaktens förband och FMV, bland annat drift- och teknikstöd, materieluppföljning, förslag till modifieringar, miljöteknik samt förrådsverksamhet för utbytesenheter. Beställningarna omfattar även support- och underhållsverksamhet med fokus på leverans av tekniska publikationer, markutrustning och komponentunderhåll som säkerställer fortsatt drift av Gripen i Sverige, Tjeckien, Ungern och Thailand.

Beställningen omfattar också reservmaterial till Gripensystemet på MSEK 100 för 2015 samt en ram för en möjlig volym på ytterligare MSEK 100 för 2016, vilket är en utökning av grundbeställningen från 2012.

-          De här beställningarna av prestandabaserat support och underhåll samt tekniskt systemstöd säkerställer en effektiv drift för Gripensystemet under kommande år, säger Lars-Erik Wige, chef för Saabs affärsområde Support and Services.

Arbetet kommer att ske vid Saabs anläggningar i Linköping, Arboga, Järfälla, Göteborg, Växjö och Östersund.

Det ursprungliga avtalet med FMV tecknades i juni 2012 och omfattar optioner på ytterligare beställningar till ett maximalt värde av SEK 1,37 miljarder fram till och med december 2016. I och med denna beställning har totalt MSEK 1 079 av tillgängliga optioner avropats.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/Twitter
www.saabgroup.com/YouTube

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.