Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får beställningar av FMV samt har undertecknat en avsiktsförklaring avseende undervattenssystem

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har av Försvarets Materielverk (FMV) fått beställningar på konstruktions- och produktionsunderlag till nästa generations ubåt samt på att genomföra halvtidsmodifieringar av två ubåtar av Gotlandsklass. Beställningen avser perioden 2014-2015 och uppgår till ett värde av MSEK 467. Dessutom har parterna undertecknat en avsiktsförklaring avseende det svenska försvarets undervattensförmåga. Avsiktsförklaringen omfattar perioden 2015-2024 och omfattar möjliga beställningar om ca SEK 11,2 miljarder.

Saab har fått beställningar av FMV på konstruktions- och produktionsunderlag för nästa generations ubåtar samt på att genomföra halvtidsmodifieringar av två ubåtar av Gotlandsklass. Det innefattar att färdigställa systemkonstruktion och utföra detaljkonstruktion. Det totala ordervärdet är MSEK 467.

Leverans ska ske 2014-2015. Arbetet kommer att utföras i Sverige inom Saabs affärsområde Security and Defence Solutions.

Saab och FMV har även undertecknat en avsiktsförklaring om svenska försvarets undervattensförmåga för perioden 2015-2024. Den omfattar vidmakthållande, utveckling, konstruktion och produktion av ubåtar och andra undervattensystem. Avsiktsförklaringen omfattar möjliga beställningar om ca SEK 11,2 miljarder under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

-       Saab har stor erfarenhet inom det marina området som leverantör till örlogsfartyg och ubåtar runt om i världen. Genom beställningarna och avsiktsförklaringen idag tar vi nästa steg mot att bli helhetsleverantör av ubåtar till Sverige. Det stärker vårt erbjudande och vår unika kompetens inom systemintegration, säger Gunilla Fransson, chef för Saabs affärsområde Security and Defence Solutions.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/Twitter

www.saabgroup.com/YouTube

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 juni 2014 kl. 08.00.