Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får utvecklingsbeställning inom ramen för Gripen E

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått en beställning kopplad till utvecklingsverksamheten av Gripen E från Försvarets materielverk (FMV). Beställningen är en del av Gripen E-avtalet, som tecknades med FMV år 2013. Värdet på denna beställning är MSEK 385.

– Arbetet med Gripen E går enligt tidplan och budget. Beställningen är en del i det högteknologiska utvecklingsarbetet av nästa generations Gripensystem till Sverige, säger Ulf Nilsson, chef för affärsenhet Gripen inom Saabs affärsområde Aeronautics.

Gripen är unik i sin förmåga att kombinera hög teknologi och prestanda med kostnadseffektivitet. Gripen E har kraftigt utökad förmåga med bland annat en starkare motor, längre räckvidd, fler vapen, ny elektronisk radar och mer modern flygelektronik.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/Twitter
www.saabgroup.com/YouTube

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.