Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab förvärvar ThyssenKrupp Marine Systems AB

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har idag ingått avtal med ThyssenKrupp Industrial Solutions AG om förvärv av ThyssenKrupp Marine Systems AB (TKMS AB, tidigare Kockums). Köpeskillingen uppgår till MSEK 340. Förvärvet är i linje med Saabs ambition att öka sin kapacitet inom det marina området och det stärker bolagets position som heltäckande leverantör av militära system.

Saab och ThyssenKrupp Industrial Solutions AG tecknade i april 2014 en icke bindande avsiktsförklaring om förvärv av det svenska varvet TKMS AB med verksamhet i Malmö, Karlskrona och Muskö. Parterna har nu enats om att Saab ska förvärva TKMS AB.

Köpeskillingen uppgår till MSEK 340 och finansieras med egna medel. Transaktionens påverkan på Saabs resultat för 2014 bedöms som icke väsentlig. TKMS AB kommer att integreras i Saabs affärsområde Security and Defence Solutions.

-          Vi ser fram emot att välkomna Kockums och dess personal in i Saab. Detta förvärv markerar starten på en ny tid i Kockums långa historia. Den kunskap personalen besitter i att utveckla och tillverka ubåtar är unik och stärker hela Saab, säger Saabs VD och Koncernchef Håkan Buskhe.

-          Nu följer ett integrations- och utvecklingsarbete för att säkerställa att verksamheten uppnår sin fulla kapacitet. En viktig del är att nå synergier med Saabs befintliga marina verksamhet. Detta arbete måste få ha sin gång men samtidigt påbörjas leverans av utveckling, underhåll och produktion till den svenska marknaden, säger Gunilla Fransson, affärsområdeschef för Security and Defence Solutions.

TKMS AB konstruerar, bygger och underhåller militära marina system såsom ubåtar och ytfartyg. Andra framgångsrika produkter är det luftoberoende Stirling-systemet, ubåtsräddningssystem och minröjningssystem. Företaget har cirka 900 medarbetare och levererar system och produkter till marinen i Sverige, Australien och Singapore. Under verksamhetsåret 2012/2013 omsatte TKMS AB cirka SEK 1,7 miljarder (2011/2012: SEK 1,9 miljarder) och rörelseresultatet (EBIT) uppgick till cirka MSEK 34 (2011/2012: MSEK 13).

Transaktionen förutsätter interna godkännanden inom ThyssenKrupp Group och ett godkännande från det svenska Konkurrensverket. Dessa godkännanden förväntas under juli 2014. Därefter sker övertagandet av TKMS AB.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

Saab Investor Relations, +46 (0)734 187 214, Ann-Sofi Jönsson

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/Twitter

www.saabgroup.com/YouTube

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 juni 2014 kl. 22.00.