Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab i partnerskap med Embraer kring Gripenprogrammet i Brasilien

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab och Embraer har undertecknat ett samförståndsavtal avseende samordningen av Gripenprogrammet inom ramen för det brasilianska FX-2, där Gripen NG valts som Brasiliens nästa generations stridsflygplan. Embraer kommer inom ramen för överenskommelsen att ha en ledande roll i Gripenprogrammet. Embraer kommer också ha en betydande del av produktion och leverans av såväl den ensitsiga som den tvåsitsiga versionen av Gripen NG till det brasilianska flygvapnet.

Embraer kommer, på Saabs uppdrag, att koordinera utveckling och produktion i Brasilien, samt – som ett komplement till den egna omfattande verksamheten – vara involverat i systemutveckling, integration, flygprov, sammansättning samt leverans.

Vidare delar Embraer och Saab ansvaret för produktutvecklingen av den tvåsitsiga versionen av Gripen NG. Dessutom diskuteras ett strategiskt partnerskap mellan de båda företagen för framtida global marknadsföring av både den ensitsiga och den tvåsitsiga versionen Gripen NG.

- Såväl Embraer som Saab har en lång tradition på försvarsmarknaden och kommer nu att arbeta tillsammans för att förse Gripen NG-kunder med högkvalitativa och kostnadseffektiva lösningar. Vårt partnerskap kommer att stärka banden ytterligare mellan brasiliansk och svensk försvarsindustri, säger Jackson Schneider, VD och koncernchef för Embraer Defense & Security.

- Det är glädjande att vi nu kan presentera detta partnerskap med Embraer. Vi delar inte bara erfarenheter inom försvars- och flygmarknaden, utan har också båda ett tydligt fokus på kundens behov. Genom detta partnerskap kan vi säkra ett gott resultat för det brasilianska flygvapnet samtidigt som vi etablerar en stark grund för framtida affärsmässiga framgångar, säger Håkan Buskhe, VD och koncernchef för Saab.

- F-X2-programmet ska, förutom att förse det brasilianska flygvapnet med nytt materiel, också främja den brasilianska försvarsindustrin. Detta partnerskap mellan Embraer och Saab kommer att vara mycket betydelsefullt för Brasilien, då vi både kommer att delta i utvecklingsarbetet och självständigt kunna hantera vår flygplansflotta. Embraer, som är en högteknologisk tillverkare av civila flygplan, och Saab, med sin tradition i utveckling av stridsflygplan, kompletterar varandra väl och kommer båda att gynnas av denna överenskommelse, säger general Juniti-Saito, flygvapenchef i Brasilien.

Gripen NG är ett mångsidigt stridsflygplan byggt på Gripen C/D-versionen. Den är utvecklad för att kunna möta alla de utmaningar och operativa krav som ett modernt flygvapen ställer. Kombinationen av mycket avancerade operativa förmågor och låga livscykelkostnader, gör Gripen till ett unikts stridsflygplanssystem på världsmarknaden.

Överenskommelsen träder ikraft under förutsättning att ett slutligt kontrakt mellan Saab och Brasilien om upphandling av Gripen NG tecknas inom ramen för F-X2. Förhandlingarna fortgår enligt plan med ambitionen att nå ett avtal i slutet av 2014.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018,
presscentre@saabgroup.com

Embraer Press Centre, +55 12 3927 1311,
press@embraer.com.br

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 juli 2014 kl. 12.00.