Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab ingår supportavtal för Gripen NG

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab och det brasilianska försvarsministeriet, genom Aeronautics Command – COMAER, har ingått avtal gällande support och underhåll för Gripen NG. Det sammanlagda ordervärdet uppgår till MSEK 548. Beställningen förväntas att bokas under år 2021.

Supportavtalet omfattar support och underhåll till Gripen NG och tillhörande utrustning. Leveranserna till COMAER utförs av Saab och brasilianska partnerföretag under en femårsperiod, mellan åren 2021 och 2026.

”Detta avtal säkrar supportlösningen för Gripen NG till Brasilien. Det är dessutom en viktig del i Saabs leveransåtagande för Gripen NG-systemet till det brasilianska flygvapnet”, säger Ulf Nilsson, chef för affärsenhet Gripen inom Saabs affärsområde Aeronautics.

Supportavtalet utgör ett tillägg till det befintliga huvudavtalet med Brasilien rörande utveckling och produktion av 36 Gripen NG, vilket tillkännagavs den 27 oktober 2014. Avtalet träder i kraft när vissa villkor kopplade till huvudavtalet med Brasilien, gällande exempelvis flygplansleveranser, är uppfyllda.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/Twitter

www.saabgroup.com/YouTube

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 december kl. 08.30.