Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab och det brittiska Försvarsdepartementet tecknar nytt kontrakt

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab och det brittiska försvarsdepartementet har tecknat ett nytt treårigt kontrakt för militär träning med Saabs DTES-system för den brittiska arméns träningsverksamhet utomlands. Kontraktsvärdet är MSEK 200.

Saabs DTES-system (Deployable Tactical Engagement Simulation) består av infrastruktur, instrumentering och simulatorer för realistisk militär träning. Med systemet kan trupprörelser och stridshandlingar för enskilda soldater, fordon och utrustning spåras och övervakas i realtid och sedan utvärderas efter övning. Brittiska Försvarsdepartementet har, efter en konkurrensutsatt upphandling, valt Saab för denna lösning avsedd att träna lätta infanterigrupper. Träningen kan genomföras på allt från pluton- till brigadnivå.

– Sedan 2009 har vår teknik- och supportpersonal i praktiken varit en integrerad resurs hos den brittiska armén och har deltagit vid upp till sju månadslånga övningar per år. Det nya kontraktet är ett bevis på de goda relationer vi har utvecklat med den brittiska armén, säger Henrik Höjer, affärsenhetschef Saab Training & Simulation.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/Twitter
www.saabgroup.com/YouTube

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknik för att möta kundernas förändrade behov.