Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab och EDA tecknar ramavtal om beställningar av ammunition till Carl-Gustaf för fem europeiska länder

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab och European Defence Agency (EDA) har slutit ett ramavtal för möjliga beställningar av ammunition till Carl-Gustaf till Estland, Lettland, Litauen, Tjeckien och Polen. Det är ett femårigt ramavtal med möjlighet till två års förlängning. Ramavtalet omfattar möjliga beställningar om cirka SEK 460 miljoner.

European Defence Agency (EDA) agerar som central upphandlingsorganisation och tar en ledande roll i upphandlingen av ammunition till Carl-Gustaf till Estland, Lettland, Litauen, Tjeckien och Polen. Ramavtalet syftar till en samordning av inköp av Carl-Gustaf-ammunition mellan ett antal medlemsländer för att möta deras gemensamma behov av ammunitionen.

-       Detta är en bra möjlighet för flera länder att köpa ammunition till Carl-Gustaf av hög kvalitet på ett effektivt och kostnadsmedvetet sätt. De första beställningarna bedöms dock göras tidigast 2015, säger Görgen Johansson, chef för Saabs affärsområde Dynamics.

Carl-Gustaf-systemet har en lång och framgångsrik historia. Systemet har moderniserats fortlöpande för att anpassas till ständigt förändrade behov. Med den senaste versionen, Carl-Gustaf M3, kan Saab erbjuda en förmåga i världsklass som svarar upp mot kundernas operativa behov i alla situationer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/Twitter
www.saabgroup.com/YouTube

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 juli 2014 kl. 14.00.