Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab och ETPS tecknar nytt flerårigt avtal om fortsatt utbildning med Gripen

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab och brittiska ETPS (Empire Test Pilots’ School), som drivs av QinetiQ, har stärkt ett unikt samarbete för utbildning av testpiloter genom undertecknandet av ett nytt flerårigt samarbetsavtal. Saab kommer att stödja ETPS flygverksamhet med Gripen D under en fyraårsperiod, från 2015 till 2018.

20140712-en-1654179-1.png

ETPS och Saab har tecknat ett nytt flerårigt ramavtal för tillhandahållande och användning av det snabba flygplanet Gripen D med tillhörande tjänster under ETPS kurser för testpiloter och testflygingenjörer. Kurserna uppfyller kraven från EASA (European Aviation Safety Agency). Det ursprungliga avtalet tecknades 1999, och enligt det nya ramverket kommer Saab att stödja ETPS från 2015 till 2018. Den pågående Gripen-verksamheten för 2014 täcks redan av det befintliga avtalet mellan de båda parterna.

Tidigare under året övergick ETPS från Gripen B till Gripen D, vilket ger testflygskolan tillgång till ett mycket snabbt flygplan med unik kapacitet för systemtester. Användningen av det här smarta flygplanet fastslås i det nya ramavtalet och understryker långsiktigheten i ETPS åtagande för Gripen-plattformen.

– Sedan 1999 har fler än 70 testpiloter utbildats på Gripen för ETPS med sammanlagt över 800 flygtimmar. Saab har hållit leveranstiderna till 100 procent med ett flygplan som är pålitligt. Vi har till och med lyckats hantera det svenska klimatet så att inte en enda flygning har behövt ställas in, ens för dåligt väder. Relationen mellan Saab och ETPS är verkligen unik. Det nya ramavtalet underlättar parternas samarbete i framtiden och bekräftar långsiktigheten i vår affärsrelation. Jag ser det som en viktig länk mellan både våra företag och våra länder, säger Håkan Buskhe, Saabs VD och koncernchef.

– Den professionella testflygutbildningen som ETPS tillhandahåller är en viktig del av det långsiktiga partneravtalet med det brittiska försvarsdepartementet. ETPS förser en global kundbas med testflygutbildning som understryker den allt mer komplicerade naturen hos flygtester och utvärdering, säger Leo Quinn, VD för QinetiQ Group.

ETPS har utbildat testpiloter och testflygingenjörer med Gripen sedan 1999. Flygplanet ger eleverna ovärderlig erfarenhet av ett avancerat och smidigt flygplan med "fly by wire"-teknik i hanterings- och utvärderingssyfte. Flygningarna genomförs vid Saabs testflygavdelning i Linköping, där ETPS testpiloter flyger under Saabs överinseende. Flygperioderna varar normal sett under en vecka i maj och fyra till fem veckor i augusti och september.

Saab förser ETPS med handledarpiloter, Gripen-flygplan, logistik, markunderstöd och anläggningar. Dessutom finns flygplan av typen Saab SK 60 tillgängliga som radarmål under utbildningen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/Twitter
www.saabgroup.com/YouTube

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknik för att möta kundernas förändrade behov.