Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab säljer träningssystem till armén i Finland

 Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har mottagit en beställning från den finska försvarsmakten på militära träningssystem som ska stödja regementen. I beställningen ingår även support på systemen under sju år från och med 2014. Det totala ordervärdet uppgår till ca 360 miljoner SEK.

20140310-en-1552849-1.jpg

-          Den finska försvarsmakten har återigen valt Saab som samarbetspartner. Den finska armén använder Saabs system sedan mer än tio år tillbaka och har varit en kompetent användare av Saabs system. Den här ordern stärker Saabs position som en av världens ledande företag inom militär träning, säger Henrik Höjer, chef för Training & Simulation, Saab.

Kontraktet förser den finska armén med anti-tank simulatorer, fordonssimulatorer och utrustning för taktisk stridsträning i stadsmiljö (MOUT). Simulatorerna innehåller den nya standarden för militära laserkoder, OSAG 2. Kontraktet inkluderar även en uppgradering av befintliga system på det finska stridsträningscentret KASI. De nya systemen på regementena och på det finska stridsträningscentret kommer att användas samtidigt i bataljonsövningar.

Saabs stridsträningsanläggningar är en viktig del av den militära träningen i USA, Storbritannien, Sverige, Nederländerna, Norge, Finland, Slovenien och Italien.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/Twitter

www.saabgroup.com/YouTube

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 mars kl.11.45.

Downloads

Bild
27 februari 2020
20140310-sv-1552845-1.jpg
Bild
27 februari 2020
20140310-sv-1552845-2.jpg