Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab tecknar supportkontrakt med brittiska armén

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab och det brittiska försvarsdepartementet har tecknat ett treårigt kontrakt gällande support och service på vapensimulatorer som används av den brittiska armén. Ordervärdet är 220 MSEK.

Saab har sedan 1994 levererat operationell support till arméns program för vapensimulering, Direct Fire Weapon Effects Simulator System - DFWES. Systemet ger förutsättningar för gemensam stridsträning i Storbritannien, Kanada och till viss del även i Tyskland.

"Det nya kontraktet, med utökad träningsförmåga, visar på det starka samarbetet mellan Saab och den brittiska armén. Det är ett fortsatt förtroende för Saab som en pålitlig leverantör av militär träning till en ledande militär kund", säger Henrik Höjer, vice VD och chef för Training och Simulation, Saab.

DFWES är ett precisionslaserbaserat taktiskt träningssystem för fordon, pansar och pansarvärnsvapen som simulerar effekten av vapen. Systemet möjliggör realistisk stridsträning.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018,

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/Twitter

www.saabgroup.com/YouTube