Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saabs årsredovisning 2013 tillgänglig på koncernens webbsida

Försvars- och säkerhetsföretaget Saabs årsredovisning för 2013 finns från och med i dag tillgänglig på koncernens webbsida.

Årsredovisningen beskriver bland annat Saabs verksamhet, strategi och resultatutveckling, och finns tillgänglig på www.saabgroup.com under sektionen Investor Relations och finansiella rapporter.

Den tryckta versionen kommer att distribueras till de aktieägare, som har anmält sitt intresse, mellan den 17-21 mars och den kan även beställas genom Saab (skicka e-post via länken på webbsidan under Investor Relations

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/Twitter
www.saabgroup.com/YouTube

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 mars 2014 kl. 09.00.