Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Världspremiär för Saabs teknik på Örnsköldsviks flygplats

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har utvecklat en teknik för fjärrstyrda flygledartorn, Remote Tower. Nu har Transportstyrelsen gett Luftfartsverket besked om att de avgörande säkerhetsaspekterna är klarlagda inför driftssättning. Därmed kan Sundsvalls Remote Tower Center gå i drift hösten 2014. Då blir flygplatsen i Örnsköldsvik den första i världen som fjärrstyrs.

Saabs teknik Remote Tower installerades redan 2013 på Örnsköldsviks flygplats. Nu har Transportstyrelsen gett Luftfartsverket besked om att de avgörande säkerhetsaspekterna (teknik och operationella procedurer) är klarlagda. Beskedet är ett tydligt bevis på att Saab utvecklat en ny teknik för flygtrafikledning som är säker, modern och kostnadseffektiv.

Örnsköldsviks flygplats blir, i höst, först i världen med att fjärrstyras och det med hjälp av Saabs teknik. Flygledare på Sundsvalls Remote Tower Center kommer då att kunna fjärrstyra starter och landningar på Örnsköldsvik flygplats, 100 km därifrån.

Saabs Remote Tower är ett produktsystem som består av HD kameror med Pan-Tilt-Zoom funktioner, övervakning, meteorologiska sensorer, mikrofoner, signallampor och andra funktioner för flygplatsen. Data från sensorerna skickas till ett Remote Tower Center (RTC) där de visas i real-tid. Där har flygledaren systemet och de direktsända bilderna till hjälp för att kunna sköta flygplatsen på samma sätt som i ett traditionellt flygledartorn.

Saabs banbrytande teknik, Remote Tower, gör det möjligt att behålla antalet flygplatser och kanske till och med öppna fler. Tekniken bidrar dessutom med högre säkerhet och lägre kostnader. 

-       Remote Tower gör det möjligt att ha ett brett utbyggt nät av flygplatser och vi ser ett stort intresse från många delar av världen. Jag ser fram emot att se vad Saabs teknik kan göra för människors resande, säger Saab VD och koncernchef Håkan Buskhe.

Tekniken har tagits fram av Saab i nära samarbete med Luftfartsverket, LFV, för att motsvara flygledarnas operativa behov. Under utvecklingsarbetet har det visat sig att en del av dagens flygledartorn inte är optimalt placerade längre. I de fallen kan Remote Tower kompensera bristerna genom systemets mobilitet. Kamerahuset kan placeras där det har störst överblick och till och med enkelt flyttas om det behövs.

Intervju med Håkan Buskhe, VD och koncernchef, Saab

Bilder och mer fakta i Presskit Remote Tower

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/Twitter

www.saabgroup.com/YouTube