Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Airservices i Australien beställer fyra installationer av integrerade flygtrafikledarlösningar

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått en beställning av Airservices, som driver flygtrafiktjänster i Australien, för integrerade flygtrafikledarlösningar till ytterligare fyra flygplatser. Kontraktet gäller för perioden 2014–2017 och har ett värde på MSEK 130 med ytterligare option för framtida underhåll.  

Saab ska integrera ett antal trafikledarsystem in i ett gemensamt system för flygplatserna i Brisbane, Cairns, Gold Coast och Perth. Saab har tidigare levererat integrerade flygtrafikledarlösningar på fyra andra flygplatser i Australien. Den här beställningen är en del i programmet Airservices National Towers Technology Program. Saab är huvudleverantör med NAV CANADA och Frequentis som underleverantörer.

– Saab har samarbetat länge med Airservices och tillhandahållit lösningar för effektiv och säker flygtrafikledning. Kontraktet innebär att vi fördjupar vårt samarbete och att fyra stora flygplatser med ökande flygtrafik får möjlighet att arbeta effektivare, säger Anders Carp, chef för affärsenheten Traffic Management, Saab.

Lösningen ger flygledaren en enda skräddarsydd plattform för att hantera ett flertal av de moderna verktyg som behövs för flygtrafikledning. Plattformen kan anpassas efter tornets storlek och kan användas på alla typer av flygplatser, från små regionala till stora internationella.

Utveckling och produktion kommer att genomföras i Syracuse (USA) och Australien.

Intervju med Anders Carp, chef för affärsenheten Traffic Management, Saab.

Bilder och mer fakta i Air Traffic Management Press Kit.
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/Twitter
www.saabgroup.com/YouTube

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.