Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab emitterar Schuldschein-lån uppgående till MEUR 100

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har den 21 december 2015 undertecknat Schuldschein-lån till ett värde av MEUR 100.

De totala lånen uppgår till MEUR 100, varav MEUR 23 utbetalas i det fjärde kvartalet 2015 och MEUR 77 under det första halvåret 2016. Lånen har förfallodatum mellan 2021 och 2023 och har trancher i både fast och rörlig ränta. Syftet med transaktionen är att stärka Saabs långsiktiga finansiella flexibilitet.

Lånefaciliteten har arrangerats av BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland och Citigroup Global Markets Limited. Schuldschein-lån, som regleras av tysk lag, är bilaterala lån med utgivande av skuldebrev.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/YouTube
Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 december 2015 kl 09.45.