Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab ingår avtal med Brasilien om vapenutrustning till Gripen NG

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab och Brasiliens försvarsdepartement, genom Aeronautics Command - COMAER, har ingått avtal om vapenutrustning till Gripen NG. Det totala ordervärdet är cirka MUSD 245. Saab förväntas boka ordern under andra hälften av 2015.

Avtalet om vapenutrustning omfattar vapenleveranser från Saab och av kunden utvalda leverantörer till Brasiliens Gripen-flygplan. Vapenleveranserna kommer att ske i samband med leveranser av Gripen NG till det brasilianska flygvapnet.

Avtalet är ett tillägg till Saabs befintliga avtal med Brasilien avseende utveckling och produktion av 36 Gripen NG, som offentliggjordes den 27 oktober 2014.

För att avtalet ska träda i kraft måste vissa villkor uppfyllas. Dessa innefattar, bland andra, nödvändiga godkännanden vad gäller exportkontroll. Alla villkor förväntas vara uppfyllda under andra halvåret 2015.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 april 2015 kl. 07.45.