Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab levererar nytt CBRN-system till Kuwait

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har levererat ett CBRN-detekteringssystem (Chemical, Biological, Radiological and Nuclear) till en kund i Kuwait.

Saabs AWR-system (Automatic Warning and Reporting) är en flexibel, modulbaserad och framtidssäkrad lösning för detektering, identifiering, varning, övervakning och rapportering av CBRN-hot. Systemet kan användas på fasta platser, bäras med av personal eller monteras på fordon. Saabs AWR-system har integrerad programvara som ger tidiga förvarningar till enheter och personal ute på fältet. Systemet hjälper användaren att fatta snabba och korrekta beslut, vilket är en viktig faktor när det gäller att begränsa exponeringen för CBRN-hot.

Kuwait har tagit emot ett CBRN AWR-system med enheter för mobil detektering och övervakning, plus stationära detekteringsenheter för kemisk och radiologisk övervakning. I systemet ingår ett kontrollcenter som övervakar hela systemet dygnet runt. Saabs program 9LAND BMS AWR är del av det taktiska systemet. Om systemet, som är aktiverat dygnet runt, aktiveras genom en CBRN-incident sker en automatisk rapportering från det stationära systemet till det mobila taktiska systemet. De mobila enheterna består bland annat av lätta fordon med övertryck, där en översikt av all information som AWR-systemet samlar in visas med hjälp av Saabs anpassade datorhårdvara. Fordonen är dessutom kamouflerade och skyddade med Barracudas HTR-system för värmereducering.

– Den här internationella kunden bekräftar att Saabs CBRN-lösningar är marknadsledande och att vi skapar nya affärsmöjligheter. Leveransen sker till en internationell referenskund för vårt CBRN AWR-system och består av integrerade mobila och stationära system. Det bådar gott för Saabs möjligheter att utöka verksamheten och stärka företagets ställning inom CBRN-området. Trenden inom CBRN-området är att länder går från fristående lösningar till helt integrerade CBRN-system och fordon, säger Nils Erik Lindblom, marknads- och försäljningschef för CBRN inom affärsenhet Land på Saabs affärsområde Support and Services.

För mer information kontakta:
Saabs presscenter
+46 734 180 018
presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/YouTube
Följ
oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter. Genom innovativt, samarbetsinriktat och praktiskt tänkande utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ny teknik för att möta kundernas förändrade behov.