Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab tecknar kontrakt med FMV för undervattenssystem

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har tecknat avtal med Försvarets Materielverk (FMV) om fortsatt utveckling av Ny Lätt Torped samt vidmakthållande av undervattensvapensystem och sonarsystem Hydra. Det totala kontraktsvärdet uppgår till 175 miljoner kronor.

Beställningarna är del av en avsiktsförklaring mellan Saab och FMV, som offentliggjordes den 9 juni 2014, avseende det svenska försvarets undervattensförmåga för perioden 2015-2024.

– Avtalet om Ny Lätt Torped är ytterligare ett viktigt steg i utvecklingen av nya generationen undervattensvapen i samarbete med FMV och den svenska marinen, säger Görgen Johansson, chef för Saabs affärområde Dynamics.

– Baserat på beprövade Torped 45 med sin enastående förmåga till ubåtsjakt i grunda vatten, kommer Ny Lätt Torped ha en betydande prestandaförbättring för att hantera nya typer av hot i internationella miljöer, säger Görgen Johansson.

Saab har en unik kompetens att utveckla undervattenssystem för grunda vatten och för den specifika miljö som gäller i Östersjön, med bland annat anpassade framdrivningssystem, kommunikationssystem och målsökare. Flera av systemen är värdsledande inom sitt segment.

Beställningarna för underhåll av undervattensvapensystem och av sonarsystem Hydra inkluderar systemsupport och underhåll för relaterade operativa system.

– Saab har under många år ansvarat för vidmakthållandet av marinens undervattensvapensystem. Vi är glada över att kunna meddela att till detta ansvar läggs nu även vidmakthållandet av sonarsystem Hydra, säger Agneta Kammeby, ansvarig för undervattensverksamheten inom affärsområde Dynamics.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/YouTube
Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.