Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab tecknar kontrakt om livstidsförlängning av luftvärnssystem RBS 97

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har tecknat kontrakt med Försvarets materielverk om livstidsförlängning av luftvärnssystem RBS 97. Beställningen innebär att robotsystemet, som utgör stommen i Sveriges två luftvärnsbataljoner, funktionssäkras.

Robotsystem 97 (Hawk) är ett luftvärnssystem i det svenska försvaret. Det har kapacitet att skjuta ned mål på hög höjd, i alla väder och har en räckvidd på upp till 40 km.

I beställningen ingår att genomföra livstidsförlängande åtgärder och att tillföra ny funktionalitet i systemet för att möta dagens och framtidens hotbild. Arbetet omfattar uppgraderingar av både hårdvara och mjukvara av systemets samtliga systemkomponenter som belysningsradar, lavett och stridsledningsenhet.

Tillsammans med tidigare beställningar innebär detta kontrakt behov av nyrekrytering till kontoret i Växjö inom både mjuk- och hårdvara. Möjligheten ses över att, inom ramen för Saabs och Försvarsmaktens samverkan när det gäller kompetensförsörjning, växla in personal från luftvärnsregementet under begränsade tidsperioder.

-       Beställningen ger Saab möjlighet att växa inom området och gör oss väl positionerade att stötta kunden när det blir aktuellt att ersätta robotsystem 97, säger Joakim Haux, chef för avdelning Weaponry Services på affärsenhet Land inom Saabs affärsområde Support and Services.

Leveranserna sker successivt från och med nu med slutleverans under 2019. Arbetet kommer till största delen att beröra Saab i Växjö men också Halmstad och Järfälla.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.