Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab tecknar samarbetsavtal med IBD Deisenroth Engineering om utveckling av överlevnadsskydd för fordon

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har tecknat ett samarbetsavtal med IBD Deisenroth Engineering gällande utveckling av överlevnadsskydd för fordon.

Saabs affärsområde Dynamics och IBD Deisenroth Engineering´s respektive produktportföljer inkluderar produkt- och teknologisynergier som möjliggör en fortsatt utveckling av avancerade lösningar för att öka överlevnadsförmågan för fordon, fartyg och flygsystem.

”Samarbetet med IBD ger oss en möjlighet att kunna leverera effektiva överlevnadslösningar, men också en möjlighet att utveckla helt nya högteknologiska lösningar inom området”, säger Görgen Johansson, chef för Saabs affärsområde Dynamics.

”Den globala närvaro som vår samarbetspartner Saab har kommer för IBD innebära en betydligt bättre åtkomst till internationella marknader vad gäller våra högteknologiska produkter", säger Ulf Deisenroth, VD IBD.

IBD är ett internationellt företag som bedriver forskning, utvecklingsverksamhet och tillverkning för produkter som erbjuder en försvarsförmåga för att skydda militära installationer och fordon.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/YouTube
Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.