Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab undertecknar ett revolverande kreditavtal på SEK 4 miljarder

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har tecknat ett revolverande kreditavtal på SEK 4 miljarder som löper på fem år med möjlighet att förlänga löptiden med ett plus ett år. Detta görs i syfte att refinansiera det befintliga avtalet som förfaller 2016 och för att täcka allmänna företagsändamål. Kreditavtalet stärker fortsatt Saabs finansiella flexibilitet.

Avtalet har arrangerats av nedanstående banker, vilka har ett åtagande uppgående till MSEK 500: Skandinaviska Enskilda Banken AB, BNP Paribas, Citibank N.A, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Danske Bank A/S, Nordea Bank AB, Swedbank AB och the Royal Bank of Scotland Plc.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.