Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab utökar ramen för sitt MTN-program samt emitterar FRN-lån

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab (SAAB B) har den 30 september 2015 utökat ramen för befintlig Medium Term Note-program (MTN) samt emitterat två FRN-lån (Floating Rate Note) om totalt MSEK 800.

Saab har sedan 2009 ett Medium Term Note-program i syfte att öka koncernens finansiella flexibilitet. Ramen för MTN-programmet har utökats från SEK 3 miljarder till SEK 6 miljarder.

Emission har också skett av två FRN-lån inom ramen för MTN-programmet. Ett sex-årigt FRN lån på MSEK 400 med förfallodatum 8 oktober 2021, samt ett nio-årigt FRN-lån på MSEK 400 med förfallodatum 8 oktober 2024. Därmed har Saab emitterat obligationer uppgående till totalt SEK 3,8 miljarder.

Syftet med emissionerna är att lösa kortsiktig finansiering, vilket är i linje med Saabs långsiktiga finansieringsstrategi för verksamheten.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 september 2015 kl. 12.15.