Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Ändrat datum för Saab AB:s bokslutskommuniké 2016

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab kommer på grund av en kalenderkrock att offentliggöra bokslutskommunikén för 2016 klockan 07.30 den 13 februari 2017, istället för den 15 februari 2017, vilket meddelats tidigare.

Datum för rapportering och årsstämma under 2017:

Bokslutskommuniké för 2016                                            13 februari 2017

Årsstämma 2017                                                                5 april 2017

Delårsrapport jan-mars 2017                                             26 april 2017

Delårsrapport jan-jun 2017                                                20 juli 2017

Delårsrapport jan-sept 2017                                               24 oktober 2017

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com 
www.saabgroup.com/YouTube
Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.