Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Omräknade finansiella jämförelsetal till följd av ny organisation från och med 1 januari 2016

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab genomförde den 1 januari 2016 förändringar i affärsområdesstrukturen. Det tidigare affärsområdet Security and Defence Solutions upplöstes och dess affärsenheter flyttades till andra affärsområden inom Saab.

Affärsenheternas struktur organiserades enligt följande:

•           Traffic Management och Combat Systems and C4I Solutions blev del av affärsområde Electronic Defence Systems.

•           Training and Simulation blev del av affärsområde Dynamics.

•           Critical Systems & Communication Solutions blev del av affärsområde Support and Services.

•           Affärsenhet Saab Kockums rapporteras som ett separat rörelsesegment och affärsenhetschefen för Saab Kockums rapporterar till VD, men är inte del av koncernledningen.

Omräknade jämförelsetal för 2014 och 2015 till följd av förändringar i affärsområdesstrukturen finns bifogat. Jämförelsetalen kan även laddas ned i excelformat från Saabgroup.com/ir.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.