Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får beställning på underhållsverksamhet för Gripen

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått en beställning från Försvarets Materielverk på support och underhåll av Gripen till Försvarsmakten. Ordervärdet uppgår till cirka MSEK 250 och leverans kommer att ske under 2017.

Beställningen gäller förlängning av ett tidigare tecknat avtal med FMV om prestandabaserad support och underhåll av Gripen. Det avtalet tecknades 2012. Avtalet omfattar support- och underhållsverksamhet som är avgörande för att bedriva flygverksamhet med Gripen, exempelvis teknisk support, publikationer, reservmateriel och reparationer.

Verksamheten kommer att ske vid Saabs anläggning i Linköping, Arboga, Göteborg, Järfälla och Östersund.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com 

www.saabgroup.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.