Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får beställning på uppgradering av  flygtrafikledning för Försvarsmakten

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har tecknat ett treårigt avtal med Försvarets materielverk (FMV) om fortsatt underhåll och uppgradering av flygtrafiklednings- och flygplatssystem på den svenska försvarsmaktens samtliga flygplatser och flygbaser.

Avtalet innebär att Saab har ett löpande tekniskt systemsamordningsansvar för att förvalta och utveckla infrastruktur kopplat till flygtrafiklednings- och flygplatssystem. I beställningen ingår att uppfylla de krav som ställs för att vidmakthålla de militära flygplatsernas verksamhetstillstånd.

-       Saab har högteknologiska system för trafikledning och genom att uppgradera systemen för flygtrafikledning på samtliga flygplatser stärker vi vår position som leverantör till FMV ytterligare, säger Anders Carp, chef för Saabs affärsenhet Traffic Management.

Flygtrafikledningssystemet består av ett antal produkter som ingår i Saabs produktportfölj för flygtrafiktorn. Genom att integrera olika system effektiviseras och underlättas flygtrafikledarnas arbete.

I avtalet ingår att Saab ansvarar för att samtliga funktioner ska säkerställas tekniskt mot nuvarande och framtida kravbilder genom omvärldsbevakning, driftsuppföljning, verifiering och validering. I avtalet ingår även underhåll, uppgraderingar och materielomsättning.

Avtalet löper 2016-2018 med en option på förlängning i ytterligare tre år.

Se mer om vad Saab kan erbjuda inom Air Traffic Management:

ATM-film

B-roll för redaktionellt användande

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.