Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får order från FMV på utveckling och produktion av Nytt Lätt Torpedsystem

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har av Försvarets Materielverk (FMV) fått en beställning gällande utveckling och produktion av Nytt Lätt Torpedsystem. Beställningen uppgår till ett totalt värde av cirka SEK 1,53 miljarder och leveranser kommer att ske löpande under perioden 2016-2024.

20160520-en-2212531-1.png

Beställningen är en del av den avsiktsförklaring mellan Saab och FMV, som offentliggjordes den 9 juni 2014, avseende det svenska försvarets undervattensförmåga för perioden 2015-2024. Beställningen är kopplad till de tidigare beställningarna från FMV i juli 2014 och februari 2015, gällande Ny Lätt Torped.

-       Vi är stolta över det fortsatta förtroendet vi fått att leverera ett nytt torpedsystem till FMV och den svenska marinen. Genom detta påbörjas ersättningen av Torped 45, säger Görgen Johansson, chef för Saabs affärsområde Dynamics.

-       Många av Saabs undervattenssystem är världsledande inom sina respektive segment och med den här beställningen stärker vi ytterligare vår position på marknaden, säger Görgen Johansson.

Saab har genom åren etablerat en unik kompetens att utveckla undervattenssystem för grunda vatten och den specifika miljö som gäller i Östersjön, med bland annat anpassad framdrivning, kommunikation och målsökare.

Saab är en mångårig leverantör till FMV och har tillhandahållit undervattenslösningar för såväl vapensystem, sensorer, autonoma och fjärrstyrda farkostsystem som minjakt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com 
www.saabgroup.com/YouTube
Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 maj 2016 kl. 14.00.