Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får order inom flygburen övervakning

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått en order inom flygburen övervakning (AEW&C). Ordervärdet uppgår till cirka 1,1 miljarder kronor. Leveranser kommer att ske under perioden 2016-2018.

Det flygburna radarsystemet AEW&C ger goda möjligheter till detaljerad bevakning och kan användas bland annat för gränsövervakning och räddningsaktioner till havs och över land och för att bekämpa terrorism och organiserad brottslighet.

Det underliggande avtalets ikraftträdande är beroende av att vissa finansiella villkor uppfylls.

Branschens karaktär och omständigheter som rör produkten och kunden gör att ytterligare information om beställningen inte kommer att offentliggöras.

Arbetet kommer att ske inom Saabs affärsområden Surveillance och Support and Services.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com 
www.saabgroup.com/YouTube
Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 maj 2016 kl. 11.45.