Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab kommenterar Skiljenämndens dom i patenttvist

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab mottog tisdagen den 15 november 2016 fastställelsetalan från Skiljenämnden gällande tolkning och tillämpning av avtal om patent mellan Saab Transponder Tech och företaget GP&C (Håkan Lans).

Skiljenämnden har i allt väsentligt avgjort till Saabs fördel, bland annat ges Saab rätt i frågan hur royalties ska beräknas. Saab har, baserat på Skiljenämndens fastställelsetalan, beräknat de ekonomiska effekterna och kan konstatera att Saab Transponder Tech redan har utbetalat royalties i minst den nivå som Skiljenämndens dom kan medföra. GP&C ska dessutom, enligt Skiljenämnden, stå för en majoritet av Skiljenämndens kostnader samt för del av Saabs rättegångskostnader.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com 
www.saabgroup.com/YouTube
Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.