Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab levererar ledningsystem till Phoenix Sky Harbor International Airport

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har tilldelats ett avtal av City of Phoenix Aviation Department för att tillhandahålla ett ledningssystem för Phoenix Sky Harbor International Airport (PHX). Som del av det femåriga avtalet kommer Saabs SAFE, via integrationer till befintliga system på flygplatsen, att erbjuda en gemensam och unik lägesbild av tillståndet på flygplatsen både på marken och i luften, i en och samma plattform.

20161017-en-2334115-1.png

SAFE är ett för kunden verksamhetskritiskt larm- och ledningssystem. Det är ett lättanvänt system med avancerade funktioner för att optimera och förbättra verksamheten. SAFE kan analysera, kategorisera information och föreslå lämpliga åtgärder för användaren. SAFE är en modulär plattform med ett enhetligt, intuitivt och arbetsflödesbaserat användargränssnitt som är konfigurerbart för att bäst passa kundens behov. Vid Phoenix Sky Harbor International Airport kommer systemet att användas både för dagliga rutinhändelser och i nödsituationer.

– Globalisering har gjort flygplatser allt viktigare för samhället, både ekonomiskt och socialt. Phoenix har tagit ett betydelsefullt steg genom att anskaffa ett system som förbättrar användningen av de befintliga resurserna och som tillför nya funktioner för att effektivisera den övergripande samordningen av händelser och åtgärder, säger Anders Carp, chef för Saabs affärsenhet Traffic Management.  

Avtalet omfattar installation och konfigurering av SAFE-plattformen, inklusive integration till undersystemet, utbildning och support. Det amerikanska företaget SDI Presence LLC (SDI) kommer att anlitas som underleverantör för att ansvara för installation, konfiguration, utbildning och support. SDI är en systemintegratör med lång erfarenhet och stor kunskap om flygindustrin.

Saab har arbetat med Phoenix Sky Harbor sedan 2012 med systemet Aerobahn Surface Management Suite. Aerobahn stödjer flygplatsen att hantera deras flygoperativa verksamheten på ett mer effektivt sätt. SAFE kommer inom ramen för detta kontrakt att integreras med Aerobahn för att tillhandahålla en heltäckande lägesbild av vad som händer på flygplatsen, både på marken och i luften. Phoenix Sky Harbor kommer att bli en av de första flygplatserna i världen att i en gemensam plattform få en överlägsen nulägesbild av tillståndet på hela flygplatsen.  

– Saabs erbjudanden inom flygplatssäkerhet passar för behoven på den amerikanska marknaden. För att logistiken på flygplatserna ska fungera krävs optimerade arbetsflöden, ökad effektivitet och en högre nivå av säkerhet och trygghet och det är precis vad Aerobahn tillsammans med SAFE levererar, säger Anders Carp. 

Saabs inträde på den civila amerikanska marknaden började 2011 när företaget levererade TactiCall, en kommunikationsplattform för larm och ledning till delstaten Georgias Trauma Communication Center.    

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com 

www.saabgroup.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Om SDI (SDI Presence LCC)

Den uppdragskritiska systemintegratören SDI levererar intelligenta tekniska lösningar för att säkerställa kundens verksamhetsresultat, säkerhet och intäkter. Med en företagsresumé som spänner över 25 år hanterar SDI de ökade IT-kraven i kritiska miljöer för att leverera avbrottsfri drift, ökad säkerhet och strategier för risklindring. SDI är ett certifierat MBE (Minority Business Enterprise) med en kundportfölj som innehåller några av USA:s största flygplatser, kommersiella fastighetsportföljer samt nationella banker och andra finansinstitut. SDI levererar ingående teknisk expertis och felfria systemprestanda med en smidig leveransmodell som fokuserar på total kundtillfredsställelse.