Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab ökar med 24 procent bland kvinnor

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab klättrar rejält i Universums ranking av de mest attraktiva arbetsplatserna bland svenska ingenjörsstudenter. Saabs strategiska arbete med att öka andelen kvinnor på företaget gör att företaget klättrar från plats åtta till sex. Bland kvinnliga ingenjörs-studenter ökar Saab med 24 procent. Men Saab nöjer sig inte med den ökningen, nu införs ett trepunktsprogram i syfte att ytterligare öka kvinnliga studenters intresse för Saab.  

I Universums årliga ranking, där studenternas framtida favoritarbetsgivare listas, ökar Saab från plats åtta till sex i kategorin ingenjörsstudenter. Bland kvinnliga ingenjörsstudenter går Saab från plats 29 till 22. Bland män sjunker Saab från plats två till tre.

-       Saab har de senaste åren arbetat målmedvetet med jämställdhetsarbetet. Antalet kvinnliga chefer ökar kontinuerligt. Samtidigt är mångfald en bredare fråga än kön. Saab behöver människor med många olika erfarenheter eftersom flera av de stora utvecklingsprojekten inom svensk industri genomförs hos Saab just nu. Vi måste tydligare berätta vad vi kan erbjuda som arbetsgivare, säger Lena Eliasson, HR-direktör på Saab.

-       För Saab krävs ett fortsatt långsiktigt arbete för att öka kvinnors vilja att arbeta på företaget. Det finns traditionella förklaringar till varför vi fortfarande har ett större intresse bland män men vi kan inte acceptera det som norm. Saab ökar fokus för att vara intressanta för våra kunder och i slutändan mer lönsamma, säger Lena Eliasson.

Saabs sammanfattar det planerade arbetet i ett trepunktsprogram som syftar till att ytterligare öka kvinnliga ingenjörers intresse för företaget:

1.         Tydlighet. Ständigt utveckla hur Saab visar och berättar vad företaget kan erbjuda som arbetsgivare.

2.         Mötesplatser. Utveckla de mötesplatser där studenter möts och bli en aktiv samtalspartner i sociala medier i frågor som gäller unga talanger, ledarskap, mångfald och hållbara affärer.

3.         Förebilder. Antalet kvinnliga chefer ska öka till 35 procent i Sverige och 30 procent i övriga länder. Medarbetarna totalt i Sverige ska utgöras av 30 procent kvinnor, i övriga länder 25 procent. Målen ska vara uppfyllda år 2025.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.