Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Belgocontrol väljer Saab som leverantör av marksäkerhetssystem till flygplatser i Belgien

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har valts av Belgocontrol för att införa systemet A-SMGCS (Advanced – Surface Movement Guidance & Control Systems) vid flygplatserna i Liège och Bryssel södra Charleroi.

Saabs A-SMGCS ger flygtrafikledarna en detaljerad lägesbild och ett avancerat skyddsnät som ökar säkerheten och effektiviteten.

Saab kommer att leverera den senaste generationens sensorer för multilateration, SR-3-radar för markövervakning, Veelo, enheter för fordonsspårning och A3000 Fusion-processorer till flygplatserna Lièges och Bryssel södra Charleroi. Systemen integreras med flygledarnas befintliga arbetsstationer, som är levererade av Belgokontrol, och de olika funktionerna för säkerhetslogik. Detta ger flygledarna en tydlig bild av rörelserna på marken vid flygplatsen och den ankommande volymen. Saabs A-SMGCS ger flygledarna bättre förutsättningar att effektivt hantera trafik vid alla typer av sikt- och väderförhållanden. 

-        Det här projektet är ett spännande exempel på flexibiliteten hos våra lösningar och vår förmåga att uppfylla kundens unika behov. Belgocontrol efterfrågar beprövade funktioner som går att integrera med deras befintliga verktyg och då passar vårt A-SMGCS perfekt, säger Mike Gerry, chef för affärsenheten Air Traffic Management inom Saabs affärsområde Surveillance.

Saab har infört liknande teknik på många av de mest trafikerade flygplatserna i världen och har förfinat systemtekniken och implementeringsmetoderna vid mer än 100 installationer jorden runt.

-        Belgocontrol investerar kontinuerligt i att optimera sina tjänster för flygplatserna i Belgien. Under de närmaste åren kommer vi att avsätta 97 miljoner EUR för bland annat uppgradering av våra tekniska system. Installationen av A-SMGCS vid Lièges och Charleroi flygplatser är ett de här projekten. Övervakningen av flygplan och fordon på startbanor och taxibanor bidrar i hög grad till ökad flygtrafiksäkerhet, särskilt vid dålig sikt. Både vi själva och våra kunder lägger stor vikt vid detta, säger Johan Decuyper, VD för Belgocontrol.

Saabs expertis inom flygtrafikledning spänner över övervakningssensorer, automatisering av flygtrafikledning, gemensamt beslutsfattande och digitala torn. Saabs lösningar är betrodda av leverantörer av flygtrafikledningstjänster, flygplatser och flygbolag på sex kontinenter och på mer än 100 platser i 45 länder. Som ledande global partner och helhetsleverantör av beprövade ATM-lösningar kan Saab omvandla verksamheter, förverkliga nyskapande idéer och hjälpa intressenterna under hela processen från konceptformulering till långsiktig support.

Läs mer om vad Saab kan erbjuda inom flygtrafikledning:
ATM video
B-roll for editorial use

För mer information kontakta:

Saabs presscenter,

0734-180 018,

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com 

www.saabgroup.com/YouTube 

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter. Genom innovativt, samarbetsinriktat och praktiskt tänkande utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ny teknik för att möta kundernas förändrade behov.