Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Förändringar i Saabs koncernledning

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har utsett Ellen Molin till ny affärsområdeschef för Support and Services och Jessica Öberg till ny affärsområdeschef för Industrial Products and Services.

Ellen Molin började på Saab 2006 och har haft ett flertal befattningar inom företaget. Idag är Ellen Molin chef för affärsenheten Gripen Support inom affärsområdet Support and Services.

Ellen Molin tillträder sin nya tjänst som chef för affärsområdet Support and Services med plats i koncernledningen den 1 september 2017. Ellen Molin ersätter Torsten Öhman som sedan maj 2017 har varit tillförordnad chef för affärsområdet Support and Services och adjungerad medlem i koncernledningen.

Jessica Öberg började på Saab 1996 och har lång erfarenhet av olika chefspositioner inom Saab. Idag är Jessica Öberg chef för affärsenheten Networks and Public Safety inom affärsområdet Support and Services.

Jessica Öberg tillträder sin nya tjänst som chef för affärsområdet Industrial Products and Services med plats i koncernledningen den 1 oktober 2107.

Dan Jangblad, idag chef för affärsområdet Industrial Products och Services lämnar koncernledningen efter nästan 20 år för att från den 1 oktober tillträda en tjänst som Senior Advisor till VD.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com 

www.saabgroup.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.