Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Istanbul New Airport får integrerat system för flygledartorn

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har tecknat kontrakt med Cengiz Construction gällande leverans av ett komplett integrerat system för flygledartorn till Istanbul New Airport som håller på att byggas i Turkiet. Cengiz ingår i konsortiet IGA som ska förbättra och driva Istanbul New Airport under de kommande 25 åren.

Som en del av det integrerade systemet för flygledartorn kommer Saab att leverera ett komplett Advanced-Surface Movement Guidance & Control System (A-SGMCS). Detta innefattar bland annat omdirigering och ledning av flygplan, styrning och övervakning av flygplatsens markbelysning, elektroniska strippar, en rad sensorer för multilateration, samt fem SR-3 radarsystem för markövervakning. Systemet kommer att ge full täckning under den första byggnadsfasen, som innefattar tre landningsbanor. Flygplatsen ska senare byggas ut till sex landningsbanor och tillsammans med Cengiz har Saab beredskap för att utöka A-SMGCS med ytterligare sensorer för multilateration och SR-3-system.

-        Utvecklingsprojektet för Istanbul New Airport är ett av de största i sitt slag och flygplatsen kommer att bli en av de mest trafikerade knutpunkterna i världen. Det är i utmanande projekt som detta som våra system verkligen visar vad de går för, säger Mike Gerry, chef för affärsenheten Air Traffic Management vid Saabs affärsområde Surveillance.

Saabs integrerade system för flygledartorn kommer att användas av flygledare från DHMI, Turkiets leverantör av flygtrafikledningstjänster, som redan använder Saabs A-SMGCS på fyra andra turkiska flygplatser.

-        Vi ser fram emot implementeringen av A-SMGCS som kommer att bli det enda systemet i världen av den här storleken och komplexiteten. Cengiz Construction ser Saab som rätt samarbetspartner och vi ser fram emot att samarbetet, säger Ugur Cengiz, kommittéledamot på IGA och flygtrafikchef på Cengiz Construction.

Saabs integrerade system för flygledartorn är en flexibel och skalbar lösning för att ge flygledare en omfattande uppsättning automationsverktyg för att kunna hantera verksamheten på ett säkert och effektivt sätt. Systemet omfattar luft- och markövervakning med tillhörande säkerhetsfunktioner, integration av flygdata, hantering av flygledarnas arbetsflöden, och integration av olika typer av miljösystem som vädersystem och flygplatsbelysning i en standardiserad arbetsstation.

Saabs expertis inom flygtrafikledning spänner över övervakningssensorer, automatisering av flygtrafikledning, gemensamt beslutsfattande och digitala torn. Saabs lösningar är betrodda av leverantörer av flygtrafikledningstjänster, flygplatser och flygbolag på sex kontinenter och på mer än 100 platser i 45 länder. Som ledande global partner och helhetsleverantör av beprövade ATM-lösningar kan Saab omvandla verksamheter, förverkliga nyskapande idéer och hjälpa intressenterna under hela processen från konceptformulering till långsiktig support.

Läs mer om vad Saab kan erbjuda inom flygtrafikledning:
ATM video
B-roll for editorial use

För mer information kontakta:

Saabs presscenter,

0734-180 018,

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com 

www.saabgroup.com/YouTube 

Följ oss på Twitter: @saab 

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter. Genom innovativt, samarbetsinriktat och praktiskt tänkande utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ny teknik för att möta kundernas förändrade behov.