Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Nytt samarbetsavtal mellan Saab och KTH

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab och Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, har skrivit ett nytt samarbetsavtal. Avtalet syftar till fler personutbyten mellan Saab och KTH, fler forskningsprojekt och bättre kontakt med studenterna på KTH. Detta ger även Saab större delaktighet i grundutbildningen på KTH samt en bredare rekryteringsbas.

Samarbetsavtalet som nyligen undertecknades av Saabs vd Håkan Buskhe och KTH:s rektor Sigbritt Karlsson är en konkretisering och fördjupning av den avsiktsförklaring som Saab och KTH haft sedan 2013 och det nya kontraktet sträcker sig över 10 år.

”Att samarbetet är långsiktigt betyder att KTH och Saab tillsammans kan utveckla morgondagens teknik via forskning och innovation på både grundläggande och tillämpade nivåer”, säger Pontus de Laval, Chief Technology Officer på Saab.

”Det nya avtalet ger bland annat Saab större delaktighet i grundutbildningen på KTH. Det innebär även att fler Saab medarbetare får möjlighet att forska och vice versa att KTH:s forskare och studenter i högre grad kan medverka i Saabs verksamhet”, säger Pontus de Laval.

Saab och KTH har redan idag flera pågående samarbeten, t ex kan nämnas etableringen av ett undervattenscenter (SMaRC) med SSF-stöd, deltagande i WASP (Wallenberg Autonomous System and Software Program), samt arbetet med att etablera ett mjukvarucenter (CASTOR) på KTH.

Förutom KTH har Saab idag även samarbetsavtal med Chalmers Tekniska Högskola, CTH, Linköpings Tekniska Högskola, LIU, Försvarshögskolan, FHS, och med Aalto-universitetet i Esbo, Finland. Avtal planeras även med Lunds universitet och Nanyang Technological University, NTU, i Singapore.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab 

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.