Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Prestationsprogram Särskilda Projekt 2018

Styrelsen i försvars- och säkerhetsföretaget Saab föreslår ett aktiebaserat Prestationsprogram Särskilda Projekt 2018 till årsstämman i april 2018.

I Saabs orderstock finns ett antal särskilda projekt med viktiga milstolpar. Exekvering av dessa projekt, inklusive att uppnå milstolparna, är en av bolagets största utmaningar under kommande år. Vid årsstämman i april 2017 beslutades därför om ett Prestationsprogram Särskilda Projekt 2017.

I syfte att fortsätta attrahera och motivera den relevanta målgruppen föreslår styrelsen till årsstämman i april 2018 ett Prestationsprogram Särskilda Projekt 2018 på motsvararande villkor som för Prestationsprogram Särskilda Projekt 2017.

Anmälningsperiod för deltagande i Saabs övriga aktierelaterade incitamentsprogram (Prestationsrelaterat Aktieprogram 2018 och Aktiesparprogram 2018) infaller i mitten av november 2017. I syfte att berörda nyckelpersoner ska kunna anmäla sig till samtliga program avseende 2018 vid ett och samma tillfälle i november 2017, föreslår styrelsen redan nu ett Prestationsprogram Särskilda Projekt 2018 till årsstämman i april 2018. Anmälan om deltagande i Prestationsprogram Särskilda Projekt 2018 i november är således villkorad av att årsstämman i april 2018 beslutar om programmet. Styrelsens fullständiga förslag angående programmet kommer att inkluderas i kallelsen till årsstämman 2018, men innebär i huvudsak följande:

Prestationsprogram Särskilda Projekt 2018 riktas till högst 45 nyckelpersoner, inklusive verkställande direktören och övriga medlemmar i koncernledningen. Prestationsprogram Särskilda Projekt 2018 utgör ett komplement till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2018 (som beslutades av årsstämman i april 2017). Prestationsperiod för de två programmen är räkenskapsåret 2018.

Deltagande i det nya programmet förutsätter deltagande i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2018 eller Aktiesparprogram 2018 för köp av Saab aktier av serie B. Programmet ger den anställde rätt till prestationsaktier efter tre år motsvarande 15-52,5 procent av kontant baslön för räkenskapsåret 2018 beroende på grupptillhörighet, förutsatt att anställningen kvarstår under tre år och att prestationsmålen uppnås. Tilldelning av prestationsaktier baseras på åtta likaviktade prestationsmål under räkenskapsåret 2018 kopplade till Saabs särskilda projekt inom produktområdena Gripen, luftburna radarsystem (AEW&C) och ubåtar. För VD och övriga medlemmar i koncernledningen kan tilldelning av aktier i det nya programmet och Prestationsrelaterat Aktieprogram tillsammans totalt uppgå till högst 75 procent av kontant baslön för VD och 60 procent av kontant baslön för övriga i koncernledningen. Programmet omfattar högst 80 000 aktier av serie B i Saab. Prestationsaktier i Prestationsprogram Särskilda Projekt 2018 kommer att levereras till deltagarna i februari 2021. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

Ann Wolgers, Press Officer

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com 

www.saabgroup.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.