Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får order inom flygburen övervakning

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har ingått ett avtal inom flygburen övervakning (AEW&C). Ordervärdet uppgår till 1,35 miljarder kronor. Leveranser kommer att ske under perioden 2017-2020. Ordern förväntas bokas inom de närmsta sex månaderna.

Det flygburna radarsystemet AEW&C ger goda möjligheter till detaljerad bevakning och kan användas bland annat för gränsövervakning, räddningsaktioner till havs och över land samt för att bekämpa terrorism och organiserad brottslighet.

För att avtalet ska träda i kraft måste vissa villkor uppfyllas, bl.a. finansiella villkor. Villkoren förväntas uppfyllas under de kommande sex månaderna.

Branschens karaktär och omständigheter som rör produkten och kunden gör att ytterligare information om beställningen inte kommer att offentliggöras.

Arbetet kommer att ske inom Saabs affärsområden Surveillance och Support and Services.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

Ann Wolgers, Press Officer

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com 

www.saabgroup.com/YouTube  

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Informationen är sådan som Saab AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2017 kl. 13.00 CET.