Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab och FMV tecknar kontrakt gällande fortsatt support- och underhållsverksamhet för Gripen

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har tecknat ett kontrakt med Försvarets Materielverk (FMV) om fortsatt support och underhåll av Gripen C/D. Ordervärdet uppgår till cirka SEK 1,9 miljarder och leverans kommer att ske juni 2017 - december 2019.

Kontraktet omfattar i huvudsak design och support, komponentunderhåll, logistikförsörjning samt anskaffning av viss materiel. Utöver detta ingår även en rätt att avropa bland annat tekniskt systemstöd, flygplansunderhåll och tillhörande reservdelar samt åtgärdande av utgående materiel.

-       Det här kontraktet säkerställer en effektiv drift och tillgänglighet av Gripen C/D under kommande år. Våra supportlösningar bidrar till Gripens låga livscykelkostnad och ger Försvarsmakten och övriga Gripenkunder goda förutsättningar att operera Gripen, säger Torsten Öhman, tillförordnad affärsområdeschef för Support and Services inom Saab.

Verksamheten kommer att ske vid Saabs anläggningar i Linköping, Arboga, Göteborg, Järfälla, Växjö och Östersund och bedrivas inom fyra av Saabs affärsområden; Support and Services, Aeronautics, Industrial Products and Services och Surveillance.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

Ann Wolgers, Press Officer

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com 

www.saabgroup.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Informationen är sådan som Saab AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2017 kl. 12:00 CET.