Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saabs årsredovisning för 2016 är nu tillgänglig

Försvars- och säkerhetsföretaget Saabs års- och hållbarhetsredovisning för 2016 finns från och med i dag tillgänglig på http://saabgroup.com/.

Saab publicerar för 2016 en integrerad års- och hållbarhetsredovisning. Rapporten beskriver bland annat Saabs verksamhet, strategi, mål och resultatutveckling. Några av sidorna är förstärkta med Augmented Reality (AR) för en tredimensionell upplevelse.

Tryckt års- och hållbarhetsredovisning kommer att distribueras till de aktieägare som har begärt det och kan även beställas via http://saabgroup.com/investor-relations/.

Saabs årsstämma äger rum den 5 april 2017 i Stockholm.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com 
www.saabgroup.com/YouTube
Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Informationen är sådan som Saab AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 mars 2017 kl 11.00.