Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Cumbria polisdistrikt i Storbritannien implementerar nästa generations ledningssystem från Saab

Saab har tecknat ett kontrakt gällande leverans av nästa generations lednings- och kommunikationssystem SAFE till Cumbrias polisdistrikt i Storbritannien. Det betyder att ett enhetligt system kommer att ersätta flera av Cumbrias äldre ledningssystem med en enda modern programvaruapplikation.

20180316-en-2851302-1.jpg

Lednings- och kommunikationssystemet SAFE är en heltäckande lösning för ledning och styrning av polisverksamhet och kommer att användas över hela Cumbria (ett grevskap i nordvästra Storbritannien) för hantering av alla incidenter som rapporteras av allmänheten via samtal till larmnumren 999 och 101, e-post och webbchat. Dessutom kommer lösningen att integreras med Storbritanniens nya radionätverk Airwave and Emergency Services Network (ESN) och användas för resursfördelning i polisens sambandscentraler. Poliser på fältet kommer att kunna se och uppdatera incidentdetaljer samt inhämta och dela information via en mobilapplikation som SAFE-systemet omfattar.

-  SAFE kommer att minska IT-komplexiteten för Cumbrias polisdistrikt och användarna kommer att kunna ta bättre grundade och snabbare beslut tack vare en effektiv samordning av arbetsflöden. Som ett resultat av detta kommer SAFE att bidra till minskade kostnader, förbättrad operativ verksamhet och att polisstyrkan kan erbjuda bättre tjänster till allmänheten. Saab har lång erfarenhet av samarbete med räddningstjänster och vi är stolta över att den teknologi och kapacitet som finns i SAFE ännu en gång kommer att användas i Storbritannien, säger Jessica Öberg, chef för Saabs affärsområde Industrial Products and Services.

-  Med SAFE kommer Cumbrias polisarbete att förbättras avsevärt och vi ser fram emot att arbeta med Saab. Våra många olika befintliga system har begränsade utvecklingsmöjligheter och med den nya teknik som SAFE innebär kommer vi kunna bidra till ett tryggare liv för invånarna i Cumbria. Med SAFE får vi koll på nuläge, kan prioritera resurser och vara på rätt plats vid rätt tillfälle - något som efterfrågas av allmänheten. Jag ser fram emot att integrera SAFE i vår verksamhet och komma igång under nästa år, säger Peter McCall, Cumbria polisdistrikts poliskommissarie.

Saab har cirka 300 anställda i Storbritannien fördelade på fem kontor. Det är avdelningen som arbetar med säkerhetslösningar för allmänheten (Public Safety) som levererar SAFE-lösningen. Leverans kommer att ske under 2018 och vara färdigt inför introduktionen av Storbritanniens nya radionätverk ESN. Integrationen med ESN genomförs av Saabs team för programvaruutveckling som är baserat i Centre for Digital Innovation i Hull, Storbritannien.

Cumbrias polisdistrikt är det fjärde distriktet som stegvis övergår från flera äldre system till Saabs moderna lednings- och kommunikationslösning. SAFE har utvecklats i samarbete med räddningstjänsterna och är i drift i över 30 ledningscentraler i Storbritannien, Europa och USA.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com 

www.saabgroup.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.