Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Extra bolagsstämma i Saab hölls den 16 november 2018 i Stockholm

Saab höll extra bolagsstämma den 16 november, på Norra Latin i Stockholm. Vid stämman beslutades att ge bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till årsstämman 2019, besluta om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras enligt bemyndigandet ska rymmas inom aktiekapitalets gränser enligt bolagsordningen och ska som högst uppgå till det antal aktier som motsvarar en emissionslikvid om cirka 6 miljarder kronor (före transaktionskostnader). Övriga emissionsvillkor ska bestämmas av styrelsen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/YouTube  

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.