Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

HMS Gotland sjösatt efter halvtidsmodifiering

Efter en omfattande halvtidsmodifiering (Mid-life upgrade – MLU) som syftar till att ubåten ska klara morgondagens marina utmaningar, har HMS Gotland sjösatts och är redo att inleda provkörningar till sjöss.

Efter en omfattande halvtidsmodifiering (Mid-life upgrade – MLU) som syftar till att ubåten ska klara morgondagens marina utmaningar, har HMS Gotland sjösatts och är redo att inleda provkörningar till sjöss.

Ubåtar är strategiskt viktiga för ett lands försvar och konstrueras för att användas i flera årtionden under utmanande förhållanden, samtidigt som de kan anpassas till ny teknik och framtidens hot. För att ubåtarna i Gotlandklassen ska kunna fortsätta använda den senaste tekniken har ubåtarna genomgått regelbundna översyner och uppgraderingar under sin operativa livslängd.

Tack vare denna halvtidsmodifiering kommer Gotland-ubåtarna att ha kapacitet som även ska finnas i nästa generation av svenska ubåtar, A26.   

–     Sjösättningen av Gotland är en viktig milstolpe i de svenska ubåtarnas evolutionära utveckling. Efter den omfattande uppgraderingen som omfattar integrering av den senaste generationen av viktiga system, till exempel Stirling-motor, moderna sensorer och nya ledningsfunktioner, är Gotland nästan som en ny ubåt redo att ta sig an uppdrag världen över, säger Gunnar Wieslander, chef för Saabs affärsområde Kockums. 

Ubåten Gotland designades och byggdes av Kockums i Malmö i början av 1990-talet och togs i tjänst 1996. Halvtidsmodifieringarna består av uppgraderingar av system och teknik ombord, vilket utökar ubåtens operativa förmåga och säkerställer att den kan tjänstgöra i Sveriges flotta till bortom år 2025.

Under uppgraderingen har många viktiga system ersatts med uppdaterade versioner, till exempel Stirling AIP (luftoberoende framdrivning), sensorer och ledningssystem. Dessutom ersätts det optiska periskopet med en ny optronisk mast.

Den uppdaterade versionen av Gotland kommer att bana väg för den modernaste AIP-ubåt som är under tillverkning idag: den svenska flottans A26. Fler än 20 system som finns ombord på den modifierade Gotlandklassen kommer att implementeras i A26. Därmed bidrar halvtidsmodifieringen av Gotland till testningen och kvalificeringen av några av de innovativa lösningar som ska implementeras i den framtida A26-ubåtsklassen.

Ceremonin för sjösättningen av Gotland genomfördes i Karlskrona den 20 juni. Besök saab.com/submarineevolution om du vill se intervjuer, bilder och infografik om sjösättningen.

Fakta om halvtidsuppgraderingen av Gotland 

Total längd                           62 m 

Bredd                                   6,2 m 

Deplacement                       1 580 ton (i ytläge) 

Vapen                                  Torpeder, förliga tuber, swim-out 

Framdrivning                        En axel, diesel-elektrisk och Stirling AIP 

Uthållighet                            Veckor (undervattensläge) 

Skrov                                    Enkelt tryckskrov, två trycksäkra skott 

Besättning                            25 

Byggkontrakt                        Modifiering av två ubåtar, verifiering inkl. STW (igångsättning), HAT (hamngodkännandetest), SAT (sjögodkännandetest), utbildning, dokumentation, reservdelar och uppgradering av den markbaserade utbildningsanläggningen 

                                             Leveranserna sker i slutet av 2018 respektive 2019 

Halvtidsmodifiering              Ubåten skärs upp vid den mellersta tanksektionen och en ny sektion tillförs med sjövattenkylning, färskvattenkylning och vattenkylenheter 

Förbättrad förmåga:            Stirling AIP MkIII, Master, Sensorer, Kommunikation, Specialoperationer 

Nya regler och bestämmelser: IMO, Säkerhet, Besättningens komfort 

Problem med föråldrade funktioner och slut på livslängden: Strids- och fartygsledningssystem 

Erfarenhetsbaserade förbättringar 

För mer information kontakta:

Saabs presscenter,

+46 (0)734 180 018,

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com 

www.saabgroup.com/YouTube 

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter. Genom innovativt, samarbetsinriktat och praktiskt tänkande utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ny teknik för att möta kundernas förändrade behov.