Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab AB lånar MSEK 1 250 på obligationsmarknaden

Saab (SAAB AB) har idag den 21 mars 2018 emitterat fasta och rörliga obligationer om totalt MSEK 1 250 under befintligt Medium Term Note program (MTN).

Dessa gavs ut via tre trancher enligt följande:

Förfall Belopp Obligationstyp
2 år                 250 MSEK                   FRN
2 år 600 MSEK                   FIX
5 år 400 MSEK                   FRN

Saab befinner sig i en tillväxtfas. Syftet med transaktionen är att öka företagets finansiella flexibilitet och diversifiering av skuldprofilen under denna fas.

Transaktionen genomfördes gemensamt av Danske Bank och SEB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com 

www.saabgroup.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.