Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab AB lånar MSEK 500 på obligationsmarknaden

Saab AB har idag den 28 mars 2018 emitterat obligationer med rörlig ränta om totalt MSEK 500 under befintligt Medium Term Note program (MTN).

Obligationen gavs ut i en tranch enligt följande:

Förfall Belopp Obligationstyp
7 år               500 MSEK                 FRN

Saab befinner sig i en tillväxtfas. Syftet med transaktionen är att öka företagets finansiella flexibilitet och diversifiering av skuldprofilen under denna fas.

Transaktionen genomfördes av Nordea.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com 

www.saabgroup.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.