Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får underhållsorder på fregatter från australiska regeringen

Saab har fått en order från den australiska regeringen om att leverera underhållstjänster till den australiska marinens ANZAC-fregatter. Ordern faller inom ramen för WAMA, som är ett strategiskt partnerskap där Saab Australia, BAE Systems Australia och Naval Ship Management Australia ingår.

Detta femåriga uppföljningsprogram är en fortsättning på ett tidigare tecknat ramavtal som täcker fregatternas återstående livslängd, inbegripet tjänster för kustnära stöd och utbildning. Under de senaste 20 åren har Saab i Australien levererat supportlösningar för den australiensiska marinens fregatter av typen ANZAC och inom ramen för detta underhållsavtal fortsätter Saab att leverera ingenjörstjänster inom stridsledning samt support- och underhållstjänster. 

-       WAMA-avtalet fastställer vårt engagemang i den australiensiska marinen. Fregatterna är en trotjänare i marinen och Saab har en viktig roll i att utveckla fartygens stridsledningsförmåga och kapacitet för att möta aktuella och framtida hot, säger Andy Keough, chef för Saab Australia.

Majoriteten av arbetet inom ramen för WAMA-avtalet utförs i västra Australien och vid Saabs huvudkontor i Adelaide, Australien.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com 

www.saabgroup.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.