Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab gratulerar BAE Systems som valts som leverantör av Australiens nya fregatter

Saab gratulerar BAE Systems som har valts som leverantör av Australiens nästa generation av stridsfartyg inom programmet Future Frigate. 

Saab Australien och BAE Systems Australien samarbetar sedan en lång tid tillbaka inom flera olika marina program, som det framgångsrika ANZAC-fregattprogrammet och vi ser nu fram emot att samarbeta även inom Future Frigate-programmet. I oktober 2017 stod det klart att Saab Australien valts som leverantör för att utveckla och leverera det taktiska gränssnittet för de nio nya fartyg som ska byggas inom programmet. 

“Kombinationen av BAE Systems utmärkta design av fregatten Type 26 och Saabs taktiska gränssnitt som baseras på stridsledningssystemet 9LV Combat Management System kommer att ge Australiens flotta en förmåga i världsklass, säger Andy Keough, VD för Saab Australien. ”Vi är mycket glada att BAE Systems Australia valts som leverantör och att vi nu ska samarbeta för att ytterligare stärka arbetet runt design- och utvecklingsprocesserna. Vi ser fram emot att sätta igång med arbetet.”

Saab har haft verksamhet i Australien i 31 år och har under den tiden stöttat den australiska flottan. Australien valde Saabs stridsledningssystem 9LV Combat Management System till ANZAC-fregatterna 1987 och systemet är nu installerat eller under kontrakt för leverans på fyra av flottans fartygsklasser, ombord på totalt 24 fartyg. För programmet Future Frigate ska 9LVs taktiska gränssnitt integreras med det amerikanska systemet Aegis och den australiska fasstyrda antennen CEA.

 “Vår delaktighet i det här projektet betyder mycket för regionen South Australia”, säger Keough. “Vi har under det senaste halvåret anställt ett sextiotal medarbetare och Future Frigate-projektet kommer att innebära ytterligare cirka 200 arbetstillfällen under programmets livslängd.” 

Några exempel på Saab Australiens engagemang i regionen är uppbyggnaden av ett centrum för forskning och systemutveckling i Adelaide och nära samarbeten med lokala universitet och tekniska gymnasier och skolor för att stödja tillgången på utbildade ingenjörer i framtiden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com 

www.saabgroup.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.