Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab presenterar sin brasilianska anläggning för strukturdelar till Gripen

Saab presenterar en 5 000 kvadratmeter stor anläggning för tillverkning av strukturdelar till Gripen: Saab Aeronáutica Montagens (SAM), i São Bernardo do Campo i delstaten São Paulo, Brasilien. Detta är ytterligare ett viktigt steg för Gripen-programmet i Brasilien.  

Saab Aeronáutica Montagens (SAM) kommer att tillverka strukturdelar till brasilianska Gripen och förbereder sig på att bli en del av Saabs globala leveranskedja. 

– Vi överför kunskap och produktionskapacitet för komplexa strukturdelar till Brasilien i enlighet med vårt offset-avtal. Anläggningen planeras bli en del av Saabs globala leveranskedja till de civila flyg- och försvarsmarknaderna, förklarar Mikael Franzén, chef för affärsenheten Gripen Brazil, Saab Aeronautics.

SAM kommer att ansvara för tillverkning av sex olika komplexa strukturdelar till stridsflygplanet Gripen som köpts av det brasilianska flygvapnet (FAB). Dessa delar omfattar stjärtkon, luftbromsar och vingbox, framkroppen till de en- och tvåsitsiga versionerna samt även bakkropp till den ensitsiga versionen av flygplanet.

– Nu har startskottet gått för anläggningen. Vi håller på att etablera vårt kontor, anställa personal och anlita leverantörer. År 2020 kommer hela anläggningen att vara klar för tillverkning av komponenterna till Gripen, berättar Marcelo Lima, chef för SAM.

Vid verksamhetens start år 2020, kommer SAM att ha 55 anställda. Den siffran kommer 2024 att ha ökat till ca 200 stycken. Bland dem finns ingenjörer och tekniker som innan dess kommer att utbildas i Linköping i upp till 24 månader. 

– De nya jobben i anläggningen innebär att högutbildad personal ska arbeta med komplexa flygplansstrukturer i både metall- och kompositmaterial, vilket är en del av tekniköverföringsprogrammet. Vid projektets slut kommer vi att ha uppnått mer än 84 000 timmars utbildning enbart för SAM:s anställda, säger Marcelo Lima.

Partnerskap med Akaer

Saab AB kommer att vara majoritetsägare i SAM med 90 procent och det brasilianska teknikföretaget Akaer går in som minoritetsägare med resterande 10 procent. Samtidigt utökar Saab sitt aktieinnehav i Akaer till 28 procent, genom ett så kallat aktiebytesavtal.

– Partnerskapet med Akaer inleddes redan innan Saab valdes av FAB. Då med utveckling av strukturdelar och konstruktion. Nu omfattar det även tillverkning Sedan 2009 har Akaer arbetat mer än en halv miljon timmar med Gripen-programmet, säger Mikael Franzén.

– Akaers ägandeskap i SAM stärker vårt långa samarbete med Saab och sker i enlighet med vår verksamhets strategier för expansion, diversifiering och internationalisering, säger Cesar Augusto Teixeira Andrade e Silva, vd för Akaer. 

Under de 32 månader som Gripen-programmet i Brasilien har pågått, har Saab tillsammans med sina industripartners och FAB bidragit till utvecklingen av försvarsindustrin i Brasilien och hjälpt till att skapa nya kvalificerade jobb. Även regionen São Bernardo do Campo kommer att kunna dra fördelar av programmet och öka sina intäkter. 

För mer information kontakta:
Saab Press Centre,
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/YouTube
Följ oss på twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.